Najczęściej zadawane pytania

MODUŁ AKTUALIZACJI MAP UPDATER INCONTROL TOUCH — instalacja

Czym jest moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch? Do czego służy?

Moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch to bezpłatne oprogramowanie umożliwiające pobieranie, zakup i instalowanie aktualizacji map na karcie SD systemu nawigacyjnego. Bez modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch nie można pobierać aktualizacji na kartę SD systemu nawigacyjnego. Pobierz moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch tutaj.

UWAGA: Karta SD: Karta SD jest umieszczona w systemie nawigacji w pojeździe i zawiera licencje systemu nawigacyjnego z fabrycznie zainstalowaną mapą. Aby zaktualizować mapę w systemie nawigacyjnym, należy wyjąć kartę SD z gniazda (więcej informacji podano w instrukcji obsługi pojazdu) i umieścić ją w czytniku kart SD komputera.

UWAGA: Karta SD powinna być zawsze odblokowana (niewielki przełącznik umieszczony z boku karty SD), aby umożliwić modułowi aktualizacji Map Updater InControl Touch zapisywanie wymaganych informacji, w tym pobieranie i instalowanie nowej zawartości.

W jaki sposób pobrać moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch?

Oprogramowanie modułu aktualizacji można pobrać w witrynie https://landrover.welcome.naviextras.com. Przejdź bezpośrednio do strony Pobierz aktualizację.

Jak można uzyskać najnowszą wersję modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch?

Po udostępnieniu nowej wersji modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch automatycznie zostanie wyświetlone polecenie zaktualizowania obecnej wersji. Zamiast korzystać z metody automatycznej, można samodzielnie zainstalować najnowszy moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch z witryny https://landrover.welcome.naviextras.com i pobrać stamtąd towarzyszący mu program instalacyjny.

Czy można zainstalować moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch w systemie Windows?

Tak, moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch jest zgodny z systemem Microsoft Windows w wersji 7, 8 i 10.

Czy można zainstalować moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch w systemie Mac?

Tak, moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch jest zgodny z systemem Mac, OSX 10.10 lub nowszym.

Jeśli używasz systemu operacyjnego OS X Catalina, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji InControl Touch Map Updater, która jest zgodna z tym systemem OS X. Uruchomienie aplikacji InControl Touch Map Updater po zaktualizowaniu systemu OS X do wersji Catalina nie będzie możliwe.

Czy łącze internetowe jest wymagane do pobrania najnowszych map/zawartości?

Moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch musi łączyć się z serwerami online w celu realizacji różnych funkcji, w tym sprawdzania dostępności aktualizacji i pobierania najnowszych map.

W jaki sposób uruchomić moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch?

Po pobraniu i zainstalowaniu modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch uruchom go, klikając ikonę na pulpicie. Wyjmij kartę SD z gniazda SD w pojeździe i włóż ją do komputera (PC lub Mac). Moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch automatycznie odczyta i rozpozna dane nawigacji na karcie SD.

UWAGA: Przed wyjęciem karty SD z systemu nawigacji w pojeździe i umieszczeniem jej w komputerze Upewnij się, że system nawigacji w pojeździe został uruchomiony przynajmniej jeden raz.

Jakie języki obsługuje moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch?

Moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch jest dostępny w wielu językach. Użyj opcji JĘZYK, aby wyświetlić wszystkie dostępne języki.

MODUŁ AKTUALIZACJI MAP UPDATER INCONTROL TOUCH — użytkowanie i obsługa

W jaki sposób utworzyć konto modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch?

Aby pobrać aktualizacje map, należy utworzyć konto w aplikacji modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch. Uruchom moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch, kliknij przycisk „Rejestracja”, a następnie podaj nazwę, adres e-mail i hasło.

Nie pamiętam adresu e-mail logowania. Co mogę zrobić?

Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail użytego do utworzenia konta modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch, należy zarejestrować się ponownie. Cała wcześniej uzyskana zawartość będzie nadal dostępna dla użytkownika, ponieważ zawartość jest przypisana do karty SD, a nie do konta modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch.

Nie pamiętam hasła. Co mogę zrobić?

Aby odzyskać zapomniane hasło, można użyć łącza Nie pamiętam hasła.

AKTUALIZACJE MAP

Jak zaktualizować istniejące mapy lub nabyć materiały dodatkowe?

Mapy można zaktualizować za pośrednictwem aplikacji/oprogramowania modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch. Aby uzyskać szybki dostęp, wykonaj następujące 4 kroki:

  1. Wyjmij kartę SD z gniazda SD w pojeździe i włóż ją do komputera.
  2. Pobierz moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch na komputer i uruchom go.
  3. Aby zaktualizować mapę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  4. Włóż ponownie kartę SD do czytnika w pojeździe.

Szczegółowe informacje podano w Przewodniku.

UWAGA: Przed wyjęciem karty SD z systemu nawigacji w pojeździe i umieszczeniem jej w komputerze Upewnij się, że system nawigacji w pojeździe został uruchomiony przynajmniej jeden raz.

W jaki sposób sprawdzić dostępność aktualizacji map?

Uruchom moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch, włóż kartę SD z pojazdu, aby aplikacja mogła automatycznie rozpoznać dostępne aktualizacje dla wykrytej karty SD oraz zaoferować je do pobrania i zainstalowania. Aby sprawdzić dostępność nowej wersji mapy przed uruchomieniem modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch, tutaj można subskrybować biuletyny, aby otrzymać powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail.

Czy mogę zainstalować dostępne aktualizacje później?

Tak, wszystkie dostępne aktualizacje można zainstalować w dowolnym momencie.

Czy mogę przerwać trwające pobieranie i instalację?

Nie. Proces pobierania i instalacji musi zostać w pełni zakończony, aby zachować spójność i poprawność map na karcie SD. Nie należy wyłączać modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch ani wyjmować karty SD podczas trwania pobierania i instalacji.

Ile trwa pobieranie danych mapy?

Czas pobierania zależy od rozmiaru pobieranej zawartości i szybkości dostępnego łącza internetowego. Do pobierania aktualizacji i nowych treści zaleca się korzystać z szerokopasmowego łącza internetowego.

Czy starsze mapy są usuwane w przypadku instalacji nowej aktualizacji?

Tak, nowe mapy powodują usunięcie i zastąpienie starszych map.

MODUŁ AKTUALIZACJI MAP UPDATER INCONTROL TOUCH — typowe problemy i rozwiązania

Co zrobić w przypadku błędu połączenia?

Błąd połączenia oznacza, że​moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch nie może połączyć się z serwerami aktualizacji online. Upewnij się, że jest dostępne aktywne połączenie internetowe, a następnie spróbuj ponownie wczytać moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch.

Dlaczego moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch nie wykrywa mojej karty SD?

Moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch rozpozna tylko prawidłową kartę SD przeznaczoną do stosowania z systemem nawigacyjnym InControl Touch. Inne karty SD nie są wykrywane. Jeśli karta SD jest uszkodzona lub dane zmieniono w jakikolwiek sposób bez użycia modułu Map Updater InControl Touch, może to spowodować nierozpoznanie karty SD. Warto też sprawdzić, czy gniazdo kart SD w komputerze PC lub Mac działa prawidłowo.

Dlaczego niektóre opcje są nieaktywne?

Moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch automatycznie rozpoznaje zawartość podłączonej karty SD. Dostępność niektórych przycisków i/lub funkcji może mieć związek z zawartością karty SD.

Co zrobić w przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty SD?

Trzeba zamówić nową kartę SD. Skontaktuj się ze sprzedawcą samochodów Jaguar w celu uzyskania pomocy.

Dlaczego mój numer VIN jest wyświetlany w module aktualizacji Map Updater InControl Touch?

Moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch wykorzystuje numer VIN do autoryzowania niezbywalnej licencji na korzystanie z map w danym pojeździe podczas procesu aktywacji.

Dlaczego pojazd zgłasza nieprawidłowy numer VIN na karcie SD?

Pojazd zgłasza nieprawidłowy numer VIN na karcie SD, jeśli plik licencji na karcie SD został aktywowany za pomocą numeru VIN innego pojazdu. Sprawdź, czy używasz prawidłowej karty SD aktywowanej do użycia w tym pojeździe.

Dlaczego mój pojazd nie rozpoznaje karty SD?

Jeśli karta SD z mapami InControl Touch nie jest rozpoznawana, upewnij się, że jest odblokowana (niewielki przełącznik umieszczony z boku karty SD) i prawidłowo włożona do gniazda kart SD w pojeździe. Jeśli jest włożona prawidłowo, wyłącz zapłon, zamknij wszystkie drzwi pojazdu i zablokuj je na 2 minuty, a potem uruchom go ponownie. Jeśli karta SD nie jest nadal rozpoznawana, zanotuj wszystkie komunikaty o błędach wyświetlane w pojeździe i skontaktuj się ze sprzedawcą samochodów Jaguar w celu uzyskania pomocy.

Z kartą SD nie jest połączony żaden numer VIN. Dlaczego?

Ten komunikat oznacza, że moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch nie mógł znaleźć na karcie numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN). Skontaktuj się ze sprzedawcą samochodów Jaguar.

Dlaczego jest wyświetlany komunikat „Za mało wolnego miejsca w komputerze”?

Przed skopiowaniem danych na kartę SD moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch musi najpierw pobrać wybrane produkty z serwera online. Jeśli widzisz ten komunikat, upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca w komputerze i uruchom ponownie proces pobierania i instalacji. Wymagane wole miejsce zależy od regionu mapy. Orientacyjnie, konieczne może być 10 GB wolnego miejsca.

Dlaczego proces pobierania i instalacji kończy się niepowodzeniem?

Możliwe przyczyny to brak połączenia modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch z serwerami aktualizacji ze względu na problemy z siecią, tymczasowe błędy połączenia lub błędy odczytu/zapisu karty SD. W większości tych przypadków w module aktualizacji Map Updater InControl Touch są wyświetlane odpowiednie komunikaty o błędach, aby ułatwić identyfikację problemu. Jeśli występują ciągłe problemy z pobieraniem i instalowaniem, należy skontaktować się ze sprzedawcą samochodów Jaguar.

Dlaczego karta SD powinna być odblokowana?

Karta SD powinna być zawsze odblokowana (niewielki przełącznik umieszczony z boku karty SD), aby umożliwić modułowi aktualizacji Map Updater InControl Touch zapisywanie wymaganych informacji, w tym pobieranie i instalowanie nowej zawartości.

Czy mogę korzystać z zewnętrznego czytnika kart SD?

Tak, można używać zewnętrznego czytnika kart SD podłączonego do komputera PC lub Mac.

Czy mogę przechowywać moje prywatne dane na karcie SD?

Karta SD z mapami InControl Touch jest przeznaczona tylko do użytku w systemie nawigacyjnym InControl Touch. Karty nie należy używać do przechowywania żadnych innych danych. Wszelkie zmiany w zawartości karty SD można przeprowadzać wyłącznie za pośrednictwem modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch. Przechowywanie na karcie SD innych danych lub wprowadzanie na niej nieuprawnionych zmian może spowodować problemy z działaniem systemu nawigacyjnego InControl Touch i unieważnienie gwarancji pojazdu.

Czy mogę skopiować zawartość jednej karty SD na inną?

Nie, kopiowanie lub powielanie zawartości karty SD jest zabronione zgodnie z warunkami użytkowania. Nieuprawnione kopiowanie lub powielanie kart SD jest zabronione.

Używam komputera Mac i nie mogę uruchomić aplikacji InControl Touch Map Updater. Co mam zrobić?

Jeśli system OS X został zaktualizowany do wersji Catalina, aplikacja InControl Touch Map Updater będzie działać tylko w przypadku usunięcia poprzedniej wersji aplikacji InControl Touch Map Updater i pobrania jej najnowszej wersji.

Na co muszę zwrócić uwagę podczas pierwszego użycia?

Podczas pierwszego użycia aplikacji InControl Touch Map Updater w systemie macOS Catalina, należy udzielić dodatkowych uprawnień, aby umożliwić dostęp aplikacji do plików przechowywanych na nośniku danych/urządzeniu. Jeśli uprawnienia nie zostaną udzielone, uruchomienie aplikacji InControl Touch Map Updater nie będzie już możliwe.

Czy mogę później zmienić ustawienia uprawnień aplikacji?

Uprawnienia aplikacji można zmienić w dowolnej chwili w preferencjach systemu. Przejdź do opcji Bezpieczeństwo i prywatność > Pliki i foldery oraz zaznacz pole wyboru obok pozycji Wolumeny wymienne w aplikacji InControl Touch Map Updater.

Czy istnieje centrum kontaktowe pomocy?

Skontaktuj się ze sprzedawcą samochodów Jaguar w celu uzyskania pomocy.