Vanliga frågor

INCONTROL TOUCH MAP UDPATER – Installation

Vad är InControl Touch Map Updater? Vad används den till?

InControl Touch Map Updater är en kostnadsfri programvara som låter dig hämta, köpa och installera kartuppdateringar till ditt navigations-SD-kort. Utan InControl Touch Map Updater kan du inte hämta uppdateringar till ditt navigations SD-kort. Hämta InControl Touch Map Updater här.

OBSERVERA: SD-kort: SD-kortet är inbyggt i ditt fordons navigationssystem och det innehåller navigationssystemets licenser ihop med den fabriksinstallerade kartan. För att uppdatera kartan i ditt navigationssystem behöver du ta ut SD-kortet från dess kortplats (se fordonets användarhandledning) och sätta det i din dators SD-kortläsare.

OBSERVERA: SD-kortet bör alltid befinna sig i upplåst läge (den lilla växlaren på SD-kortets sida) så att InControl Touch Map Updater kan skriva över all erforderlig information till det, inklusive hämtning och installation av nytt innehåll.

Hur hämtar jag InControl Touch Map Updater?

Du kan hämta kartuppdateringsprogramvaran från webbplatsen https://landrover.welcome.naviextras.com. Gå direkt till sidan Skaffa din uppdatering.

Hur skaffar jag den senaste versionen av InControl Touch Map Updater?

När väl en ny version av InControl Touch Map Updater finns tillgänglig, kommer programmet automatiskt att instruera dig att uppdatera din nuvarande version. Om du inte känner dig tillfreds med att använda denna automatiska uppdateringsmetod, kan du välja att installera den senaste InControl Touch Map Updater från webbplatsen https://landrover.welcome.naviextras.com och hämta installationsprogrammet som medföljer den senaste versionen av InControl Touch Map Updater.

Kan jag installera InControl Touch Map Updater i Windows?

InControl Touch Map Updater är kompatibel med Microsoft Windows version 7, 8 och 10.

Kan jag installera InControl Touch Map Updater i Mac?

Ja, InControl Touch Map Updater är kompatibel med Mac, OSX 10.10 eller någon senare version.

Om du använder OS X Catalina måste du ladda ner och installera den senaste versionen av InControl Touch Map Updater som är kompatibel med din OS X. Den föregående InControl Touch Map Updater kommer inte att starta efter OS X-uppdateringen till Catalina.

Behöver jag en internetanslutning för att hämta de senaste kartorna/innehållen?

InControl Touch Map Updater behöver ansluta sig till onlineservrar för att genomföra olika funktioner, inklusive sökande efter uppdateringar och hämtning av de senaste kartorna.

Hur startar jag InControl Touch Map Updater?

När du hämtat och installerat InControl Touch Map Updater, startar du den med ikonen på skrivbordet. Ta bort ditt SD-kort från dess kortplats i ditt fordon och sätt in det i din dator (PC eller Mac). InControl Touch Map Updater kommer automatiskt att läsa och känna igen navigationsdata på ditt SD-kort.

OBSERVERA: Kontrollera att du har satt på fordonets navigationssystem minst en gång innan du tar bort SD-kortet och sätter det i datorn.

Vilka språk har InControl Touch Map Updater stöd för?

InControl Touch Map Updater är tillgänglig på flera olika språk. Använd SPRÅK-väljaren för att se alla tillgängliga språk.

INCONTROL TOUCH MAP UPDATER – Användning och drift

Hur skapar jag ett InControl Touch Map Updater-konto?

För att hämta kartuppdateringar behöver du skapa ett konto i InControl Touch Map Updater-applikationen. Starta InControl Touch Map Updater, klicka på ”Registrering” och uppge ditt namn, din e-postadress och ditt lösenord.

Jag har glömt e-postadressen till min inloggning. Vad kan jag göra?

Om du har glömt e-postadressen som du använde för att skapa InControl Touch Map Updater-kontot, måste du registrera dig igen. Allt innehåll du tidigare har erhållit kommer fortfarande att vara tillgängligt för dig, eftersom innehåll är låst till ditt SD-kort och inte till ditt InControl Touch Map Updater-konto.

Jag har glömt mitt lösenord. Vad kan jag göra?

Om du glömt ditt lösenord kan du använda länken Glömt lösenord för att återställa ditt lösenord.

KARTUPPDATERINGAR

Hur kan jag uppdatera mina befintliga kartor eller köpa extrainnehåll?

Du kan uppdatera dina kartor via InControl Touch Map Updater-applikationen/programvaran. Som en snabb referens kan du följa dessa 4 steg:

  1. Ta ut fordonets SD-kort från dess kortplats och sätt det i datorn.
  2. Hämta InControl Touch Map Updater till din dator och starta den.
  3. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera din karta.
  4. Sätt in SD-kortet i ditt fordon igen.

Se Hur-gör-man-guiden för detaljerad information.

OBSERVERA: Kontrollera att du har satt på fordonets navigationssystem minst en gång innan du tar bort SD-kortet och sätter det i datorn.

Hur kan jag kontrollera tillgängligheten av eventuella kartuppdateringar?

Starta InControl Touch Map Updater och sätt in fordonets SD-kort, så kommer applikationen automatiskt att känna igen tillgängliga uppdateringar för det detekterade SD-kortet, samt erbjuda dem för hämtning och installation. Om du, innan du startar InControl Touch Map Updater, vill veta huruvida en ny kartversion har publicerats, kan du prenumerera på nyhetsbreven här för att meddelas via e-post.

Kan jag installera tillgängliga uppdateringar senare?

Ja, alla tillgängliga uppdateringar kan installeras vid valfri tidpunkt.

Kan jag avbryta en pågående hämtning och installation?

Nej, hämtnings- och installationsprocessen måste slutföras helt för att bibehålla samstämmigheten och giltigheten för kartinnehållet på SD-kortet. Stäng inte InControl Touch Map Updater och ta inte bort SD-kortet medan hämtning och installation pågår.

Hur lång tid tar det att hämta kartdata?

Hämtningstiderna varierar beroende på storleken av det hämtade innehållet och hastigheten hos din internetanslutning. Det rekommenderas att du använder en bredbandsanslutning för hämtning av uppdateringar och nytt innehåll.

Raderas de gamla kartorna när en ny kartuppdatering installeras?

Ja, nyare kartor raderar och ersätter de äldre versionerna av kartorna.

INCONTROL TOUCH MAP UPDATER – Vanliga problem och lösningar

Hur kan jag lösa ett anslutningsfel?

Ett anslutningsfel indikerar att InControl Touch Map Updater inte kan upprätta kontakt med online-uppdateringsservrarna. Kontrollera att det finns en aktiv internetanslutning tillgänglig, och försök läsa in InControl Touch Map Updater igen.

Varför kan inte InControl Touch Map Updater hitta mitt SD-kort?

InControl Touch Map Updater kan endast känna igen ett giltigt SD-kort som är designat för användning med InControl Touch-navigeringssystemet. Inga andra typer av SD-kort kommer att detekteras. Om SD-kortet är skadat eller om informationen har ändrats på något sätt utan användning av InControl Touch Map Updater, kan det leda till att SD-kortet inte går att känna igen. Du vill kanske också kontrollera om SD-kortplatsen på din PC eller Mac fungerar som den ska.

Varför är vissa av alternativen dimmade?

InControl Touch Map Updater känner automatiskt igen innehållet på det anslutna SD-kortet. Tillgängligheten av vissa knappar och/eller funktioner kan vara länkade till innehållet på SD-kortet.

Var gör jag om jag har förlorat, haft sönder eller skadat mitt SD-kort?

Du behöver beställa ett nytt SD-kort. Kontakta din Jaguar-återförsäljare för ytterligare assistans.

Varför visas mitt VIN i InControl Touch Map Updater?

InControl Touch Map Updater använder ditt VIN för att auktorisera en icke-överförbar licens för användning av kartor i ditt fordon under aktiveringsprocessen.

Varför rapporterar mitt fordon ett ogiltigt VIN på SD-kortet?

Ett fordon rapporterar ett ogiltigt VIN på SD-kortet om licensfilen på SD-kortet har aktiverats med ett VIN från ett annat fordon. Se till att du använder korrekt SD-kort som är aktiverat för användning i fordonet.

Varför kan inte mitt fordon känna igen SD-kortet?

Om ditt InControl Touch-SD-kartkort inte känns igen, kontrollerar du att SD-kortet är i olåst läge (liten växlare på sidan av kortet) och är ordentligt insatt i fordonets SD-kortläsare. Om det är korrekt insatt stänger du av tändningen, stänger alla dörrar till fordonet och låser fordonet under 2 minuter innan du startar fordonet på nytt. Om SD-kortet fortfarande inte känns igen, bör du notera de felmeddelanden som fordonet visar, samt kontakta din Jaguar-återförsäljare för ytterligare assistans.

Inget VIN tycks vara länkat till SD-kortet? Varför?

Detta meddelande anger att InControl Touch Map Updater inte kunde hitta ett fordonsidentifieringsnummer (VIN) på kortet. Kontakta din Jaguar-återförsäljare.

Varför ser jag ”Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på datorn”?

InControl Touch Map Updater måste först hämta de valda produkterna från en onlineserver innan data kan kopieras till SD-kortet. Om du ser detta fel, måste du säkerställa att du har tillräckligt med ledigt utrymmet på datorn, samt starta om hämtnings- och installationsprocessen. Det lediga utrymme som krävs varierar efter kartregionen. Som en fingervisning kan det vara nödvändigt att ha upp till 10 GB ledigt utrymmet.

Varför misslyckas hämtnings- och installationsprocessen?

Möjliga orsaker till detta kan vara att InControl Touch Map Updater inte kan komma åt uppdateringsservrarna pga nätverksproblem, problem med avbruten anslutning eller läs-/skrivfel för SD-kortet. I de flesta sådana fall kommer InControl Touch Map Updater att visa lämpliga felmeddelanden för att hjälpa till att identifiera problemet. Om du upplever ett bestående problem med hämtning och installation, ber vi dig att kontakta din Jaguar-återförsäljare för assistans.

Varför bör SD-kortet vara upplåst?

SD-kortet bör alltid befinna sig i upplåst läge (den lilla växlaren på SD-kortets sida) så att InControl Touch Map Updater kan skriva över all erforderlig information till det, inklusive hämtning och installation av nytt innehåll.

Kan jag använda en extern SD-kortläsare?

Ja, du kan använda en extern SD-kortläsare som är ansluten till din PC eller Mac.

Kan jag lagra mina egna personliga data på SD-kortet?

InControl Touch Map SD-kortet levereras endast för användning ihop med navigationssystemet InControl Touch. Kortet bör inte användas för lagring av andra data. Alla ändringar av SD-kortets innehåll måste utföras enbart via InControl Touch Map Updater. Lagring av andra data på SD-kortet eller oauktoriserade ändringar av data på SD-kortet kan skapa problem med ditt navigationssystem InControl Touch och kan upphäva din fordonsgaranti.

Kan jag kopiera innehållet på ett SD-kort till ett annat?

Nej, kopiering eller duplicering av SD-kortets innehåll är förbjudet i enlighet med användningsvillkoren. Otillåten kopiering eller duplicering av SD-kort är också förbjudet.

Jag använder Mac och InControl Touch Map Updater startar inte. Vad bör jag göra?

Om du har uppdaterat din OS X till Catalina, kommer InControl Touch Map Updater bara att fungera om du tar bort den tidigare versionen av InControl Touch Map Updater och laddar ner den senaste.

Vad behöver jag vara medveten om vid den första användningen?

När du använder InControl Touch Map Updater på Catalina macOS för första gången krävs ytterligare en behörighet för att programmet ska kunna komma åt filer på ditt datamedium/enhet. Tillåt detta, för annars kommer inte InControl Touch Map Updater att köras längre.

Kan jag ändra programmets behörighetsinställningar senare?

Du kan ställa in programbehörigheter när som helst i Systeminställningar. Gå till Säkerhet & integritet > Filer och mappar och markera rutan bredvid Flyttbara volymer under InControl Touch Map Updater.

Har ni något kontaktcentrum för support?

Kontakta din Jaguar-återförsäljare för ytterligare assistans.