Informacje o nas

Oficjalna nazwa firmy: NNG Software Developing and Commercial Ltd.
Siedziba: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Węgry
Adres pocztowy i główne miejsce prowadzenia działalności: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Węgry
Spółka wpisana do prowadzonego przez
stołeczny sąd rejestrowy rejestru
podmiotów gospodarczych pod numerem:
01-09-891838
Numer identyfikacji podatkowej: 13357845-2-44
EU VAT ID: HU13357845

Telefon: +36 1 872 0000
Faks: +36 1 872 0100
E-mail: info@naviextras.com

Dostawca infrastruktury: Microsoft Azure Cloud Service
Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Ireland

Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond WA, USA 98052