Ofte stilte spørsmål

INCONTROL TOUCH MAP UPDATER – Installasjon

Hva er InControl Touch Map Updater? Hva er den for?

InControl Touch Map Updater er en gratis programvare som lar deg laste ned, kjøpe og installere kartoppdateringer til navigasjons-SD-kortet ditt. Uten InControl Touch Map Updater kan du ikke laste ned oppdateringer til navigasjons-SD-kortet ditt. Last ned InControl Touch Map Updater her.

OBS! SD-kort: SD-kortet er bygget inn i bilens navigasjonssystem og det inneholder lisensene til navigasjonssystemet med det installerte kartet. For å oppdatere kartet på navigasjonssystemet ditt, trenger du å ta ut SD-kortet fra sporet (se bileierens bruksanvisning) og sette det inn i datamaskinens SD-kortleser.

OBS! Det anbefales at SD-kortet er ulåst (liten bryter på siden av SD-kortet) slik at InControl Touch Map Updater kan skrive eventuell nødvendig informasjon til kortet, inkludert nedlasting og installasjon av nytt innhold.

Hvordan laster jeg ned InControl Touch Map Updater?

Du kan laste ned programvaren for kartoppdatering fra webområdet til https://landrover.welcome.naviextras.com. Gå direkte til siden Få oppdatering.

Hvordan får jeg tak i den nyeste versjonen av InControl Touch Map Updater?

Når en ny versjon av InControl Touch Map Updater er tilgjengelig, vil programmet automatisk instruere deg til å oppdatere din nåværende versjon. Hvis du ikke er komfortabel med den automatiske metoden for oppdatering, kan du velge å installere den nyeste InControl Touch Map Updater fra webområdet https://landrover.welcome.naviextras.com og laste ned installasjonsprogrammet som kommer med den siste versjonen av InControl Touch Map Updater.

Kan jeg installere InControl Touch Map Updater i Windows?

Ja, InControl Touch Map Updater er kompatibel med Microsoft Windows versjon 7, 8 og 10.

Kan jeg installere InControl Touch Map Updater på Mac?

Ja, InControl Touch Map Updater er kompatibel med Mac, OSX 10,10 og nyere versjon.

Hvis du bruker OS X Catalina, kan du laste ned og installere den nyeste versjonen av InControl Touch Map Updater, som er kompatibelt med OS X. Forrige InControl Touch Map Updater vil ikke starte etter OS X-oppdateringen Catalina.

Trenger jeg tilkobling til Internett for å laste ned kart/innhold?

InControl Touch Map Updater må kobles til nettservere for å kunne utføre ulike funksjoner, inkludert å sjekke for oppdateringer og laste ned de nyeste kartene.

Hvordan starter jeg InControl Touch Map Updater?

Når du laster ned og installerer InControl Touch Map Updater, start den med ikonet på skrivebordet. Ta ut SD-kortet fra sporet i bilen og sett det inn i datamaskinen din (PC eller Mac). InControl Touch Map Updater vil automatisk lese og gjenkjenne navigeringsdataene på SD-kortet.

OBS! Vennligst sørg for at du har slått på bilens navigasjonssystem minst en gang før du tar ut SD-kortet og setter det inn i datamaskinen.

Hvilke språk støtter InControl Touch Map Updater?

InControl Touch Map Updater er tilgjengelig på flere språk. Gå til SPRÅK for å se alle tilgjengelige språk.

INCONTROL TOUCH MAP UPDATER – Bruk og operasjon

Hvordan oppretter jeg en konto for InControl Touch Map Updater?

For å laste ned oppdateringer trenger du å opprette en konto i programmet InControl Touch Map Updater. Start InControl Touch Map Updater, klikk på «Registrering» og angi navnet ditt, e-postadressen og passord.

Jeg har glemt e-posten for pålogging. Hva kan jeg gjøre?

Hvis du har glemt e-postadressen du brukte til å opprette kontoen for InControl Touch Map Updater, må du registrere på nytt. Alt innhold som du har fra tidligere, vil fremdeles bli tilgjengelig da innholdet er låst til SD-kortet ditt og ikke til kontoen for InControl Touch Map Updater.

Jeg har glemt passordet mitt. Hva kan jeg gjøre?

Hvis du har glemt passordet ditt, kan du bruke Glemt passord-koblingen til å gjenopprette passordet.

KARTOPPDATERINGER

Hvordan kan jeg oppdatere mine eksisterende kart eller kjøpe nye kart?

Du kan oppdatere kartene dine via InControl Touch Map Updater application/software. For en rask referanse, følg disse 4 trinnene:

  1. Ta ut SD-kortet fra sporet i bilen og sett det inn i datamaskinen.
  2. Last ned InControl Touch Map Updater til datamaskinen din og start det.
  3. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere kartet.
  4. Sett inn SD-kortet i bilen igjen.

Vennligst se Instruksjonsveiledning for detaljert informasjon.

OBS! Vennligst sørg for at du har slått på bilens navigasjonssystem minst en gang før du tar ut SD-kortet og setter det inn i datamaskinen.

Hvordan kan jeg sjekke tilgjengeligheten av kartoppdateringer?

Start InControl Touch Map Updater, sett inn bilens SD-kort og programmet vil automatisk gjenkjenne tilgjengelige oppdateringer for SD-kortet og vil tilby nedlasting og installering av disse. Hvis du ønsker å vite om en ny kartversjon er kommet ut før du starter InControl Touch Map Updater, vennligst registrer deg for nyhetsbrev her for å bli informert via e-post.

Kan jeg installere tilgjengelige oppdateringer på et senere tidspunkt?

Ja, alle tilgjengelige oppdateringer kan installeres når som helst.

Kan jeg avbryte nedlastingen og en pågående installering?

Nei, Nedlasting og Installering må fullføres helt for at kartinnholdet på SD-kortet til enhver tid skal være konsistent og gyldig. Vennligst ikke lukk InControl Touch Map Updater eller fjern SD-kortet mens Nedlasting og Installering er i gang.

Hvor lang tid tar det å laste ned kartdata?

Tiden det tar å laste ned, varierer i forhold til størrelsen på innholdet og hastigheten på ditt Internett. Det anbefales å bruke en bredbåndsinternettforbindelse ved nedlasting av oppdateringer og nytt innhold.

Slettes gamle kart når en ny kartoppdatering installeres?

Ja, nye kart sletter og erstatter de eldre kartversjonene.

INCONTROL TOUCH MAP UPDATER – Vanlige problemer og løsninger

Hvordan løser jeg en tilkoblingsfeil?

En tilkoblingsfeil indikerer at InControl Touch Map Updater ikke kan nå oppdateringsserverne på nettet. Vennligst sørg for at du har en tilgjengelig tilkobling til Internett og forsøk å laste opp InControl Touch Map Updater på nytt.

Hvorfor oppdager ikke InControl Touch Map Updater SD-kortet mitt?

InControl Touch Map Updater oppdager bare gyldige SD-kort som er utviklet for bruk med InControl Touch-navigasjonssystemet. Andre SD-kort oppdages ikke. Dersom SD-kortet er skadet eller dataene er endret uten bruk av InControl Touch Map Updater, kan det hende at SD-kortet ikke oppdages. Du kan også sjekke om SD-kortsporet på PC-en/Mac-en fungerer riktig.

Hvorfor er enkelte av alternativene uthevet i grått?

InControl Touch Map Updater gjenkjenner automatisk innholdet på det tilkoblede SD-kortet. Tilgjengeligheten av visse knapper og/eller funksjoner kan være koblet til innholdet på SD-kortet.

Hva gjør jeg dersom jeg har mistet, ødelagt eller skadet SD-kortet mitt?

Da må du bestille et nytt SD-kort. Kontakt din Jaguar Forhandler for ytterligere hjelp.

Hvorfor vises min VIN i InControl Touch Map Updater?

InControl Touch Map Updater bruker din VIN til å autorisere en ikke-overførbar bruk av kart på bilen under aktiveringsprosessen.

Hvorfor rapporterer kjøretøyet mitt ugyldig VIN på SD-kortet?

Et kjøretøy rapporterer ugyldig VIN på SD-kortet dersom lisensfilen på SD-kortet er aktivert ved hjelp av en annen VIN enn kjøretøyets VIN. Forsikre deg om at du bruker riktig SD-kort aktivert for bruk i kjøretøyet.

Hvorfor gjenkjenner ikke kjøretøyet mitt SD-kortet?

Dersom SD-kortet for InControl Touch Map ikke gjenkjennes, kontroller at SD-kortet er ikke-låst tilstand (liten bryter på siden av SD-kortet) og at det er riktig satt inn i kjøretøyets SD-kortspor. Dersom kortet er riktig satt inn, slå av tenningen, lukk alle dørene og lås dem i 2 minutter, og start så kjøretøyet på nytt. Hvis SD-kortet fremdeles ikke gjenkjennes, vennligst se feilmeldingene som bien viser, og kontakt din Jaguar Forhandler for videre hjelp.

Ingen VIN er koblet til SD-kortet? Hvorfor?

Denne meldingen indikerer at InControl Touch Map Updater ikke fant et understellsnummer (VIN) på kortet. Vennligst kontakt din Jaguar Forhandler.

Hvorfor ser jeg «Datamaskinen har ikke tilstrekkelig plass»?

InControl Touch Map Updater må først laste ned de valgte produktene fra en nettserver før dataene kan kopieres til SD-kortet. Hvis du ser denne feilen, vennligst sørg for at du har tilstrekkelig plass på datamaskinen og start nedlastingen og installeringen på nytt. Den ledige plassen som kreves, avhenger av kartregionen. Det kan antas at inntil 10 GB ledig plass er nødvendig.

Hvorfor kan jeg ikke laste ned eller installere?

Mulige årsaker for dette kan være at InControl Touch Map Updater ikke kan nå oppdateringsserverne på grunn av nettverkproblemer eller SD-kortet har lese/skrive-problemer. I de fleste slike tilfeller vil InControl Touch Map Updater vise passende feilmeldinger for identifisering av problemet. Dersom du opplever et vedvarende problem med å laste ned og installere, kontakt din Jaguar Forhandler for hjelp.

Hvorfor bør SD-kortet være ulåst?

Det anbefales at SD-kortet er ulåst (liten bryter på siden av SD-kortet) slik at InControl Touch Map Updater kan skrive eventuell nødvendig informasjon til kortet, inkludert nedlasting og installasjon av nytt innhold.

Kan jeg bruke en ekstern SD-kortleser?

Ja, du kan bruke en ekstern SD-kortleser som er tilkoblet en PC eller Mac.

Kan jeg lagre mine personopplysninger på SD-kortet?

InControl Touch Map SD-kortet leveres kun til bruk med InControl Touch Navigasjonssystemet. Kortet bør ikke brukes til å lagre noen andre data. Eventuelle modifikasjoner av innholdet på SD-kortet må bare gjøres via InControl Touch Map Updater. Lagring av andre data på SD-kortet eller gjøre uautoriserte endringer på dataene på SD-kortet, kan skape problemer med InControl Touch-navigasjonssystemet og kan ugyldiggjøre forsikringen på kjøretøyet ditt.

Kan jeg kopiere innholdet av ett SD-kort til et annet?

Nei, kopiering eller duplisering av innholdet på SD-kortet er forbudt i henhold til vilkårene og betingelsene for bruk. Uautorisert kopiering og duplisering av SD-kort er også forbudt.

Jeg bruker Mac og InControl Touch Map Updater vil ikke starte. Hva burde jeg gjøre?

Hvis du har oppdatert OS X for Catalina, vil InControl Touch Map Updater bare fungere bare hvis du sletter den forrige versjonen av InControl Touch Map Updater og laster ned den nyeste.

Hva trenger jeg å være oppmerksom på ved første gangs bruk?

Når du bruker InControl Touch Map Updater i Catalina macOS for første gang, kreves en ekstra tillatelse for at programmet skal kunne få tilgang til filer på databæreren/enheten. Tillat dette, ellers vil ikke InControl Touch Map Updater kjøre lenger.

Kan jeg endre innstillingene for programtillatelser senere?

Du kan angi programtillatelsene når som helst i systeminnstillingene. Gå til Sikkerhet og personvern > Filer og mapper og merk av ved siden av flyttbare volumer under programmet InControl Touch Map Updater.

Finnes det et kontaktsenter der jeg kan få hjelp?

Kontakt din Jaguar Forhandler for ytterligere hjelp.