เกี่ยวกับเรา

ชื่ออย่างเป็นทางการของบริษัท: NNG Software Developing and Commercial Ltd.
สำนักงานจดทะเบียน: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Hungary
ที่อยู่ทางไปรษณีย์และสถานที่ประกอบธุรกิจหลัก: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Hungary
กรอกในสำนักจดทะเบียนการค้าที่ถือเอาศาลนครบาลเป็นศาลการจดทะเบียนภายใต้หมายเลขจดทะเบียนที่: 01-09-891838
หมายเลขภาษี: 13357845-2-44
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแห่งสหภาพยุโรป: HU13357845

โทรศัพท์: +36 1 872 0000
โทรสาร: +36 1 872 0100
อีเมล: info@naviextras.com

ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน: Microsoft Azure Cloud Service
Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Ireland

Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond WA, USA 98052